Instrukcje

Instrukcje

„PRZED UŻYTKOWANIEM”


 1. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STAN ZDROWIA JEST WYSTARCZAJĄCY, ŻEBY KORZYSTAĆ Z DRABINY. PEWNE UWARUNKOWANIA MEDYCZNE LUB LEKI, SPOŻYWANIE ALKOHOLU LUB NADUŻYWANIE NARKOTYKÓW MOGĄ SPOWODOWAĆ, ŻE KORZYSTANIE Z DRABINY BĘDZIE NIEBEZPIECZNE,
 2. PODCZAS TRANSPORTU DRABIN NA BAGAŻNIKACH DACHOWYCH LUB NA CIĘŻARÓWKACH UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SĄ ODPOWIEDNIO UMIEJSCOWIONE, ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU,
 3. SPRAWDZIĆ DRABINĘ PO DOSTAWIE I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, ŻEBY POTWIERDZIĆ STAN I WŁAŚCIWE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZĘŚCI,
 4. SPRAWDZIĆ WZROKOWO CZY DRABINA NIE JEST USZKODZONA I JEST BEZPIECZNA DO UŻYCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEJ PRACY, PODCZAS, KTÓREJ DRABINA BĘDZIE UŻYTKOWANA,
 5. W PRZYPADKU PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW WYMAGANE JEST PRZEPROWADZANIE REGULARNEJ OKRESOWEJ KONTROLI,
 6. UPEWNIĆ SIĘ CZY DRABINA JEST ODPOWIEDNIA DO RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY,
 7. NIE UŻYWAĆ USZKODZONEJ DRABINY,
 8. USUNĄĆ WSZELAKIE ZANIECZYSZCZENIA Z DRABINY TAKIE JAK: MOKRA FARBA, BŁOTO, OLEJ CZY ŚNIEG,
 9. PRZED UŻYCIEM DRABINY PODCZAS PRACY, OCENA RYZYKA POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWODAWSTWA KRAJU, W KTÓRYM DRABINA BĘDZIE UŻYWANA.


USTAWIANIE I MONTAŻ DRABINY


 1. DRABINA POWINNA BYĆ USTAWIONA WE WŁAŚCIWEJ POZYCJI, TJ. POD WŁAŚCIWYM KĄTEM W PRZYPADKU DRABIN PRZYSTAWNYCH (KĄT NACHYLENIA W PRZYBLIŻENIU 1: 4) Z POZIOMYMI SZCZEBLAMI I STOPNIAMI LUB CAŁKOWITYM ROZSTAWIENIU W PRZYPADKU DRABIN WOLNOSTOJĄCYCH,
 2. MECHANIZMY BLOKUJĄCE, JEŻELI WYSTĘPUJĄ, POWINNY BYĆ CAŁKOWICIE ZABLOKOWANE PRZED UŻYCIEM,
 3. DRABINA POWINNA STAĆ NA RÓWNYM, PŁASKIM I NIERUCHOMYM PODŁOŻU,
 4. DRABINA PRZYSTAWNA POWINNA BYĆ OPARTA O PŁASKĄ I NIE KRUCHĄ POWIERZCHNIĘ, I POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED UŻYCIEM, NP. PRZYWIĄZANA LUB ZABEZPIECZONA POPRZEZ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE ZAPEWNIAJĄCE JEJ STABILNOŚĆ,
 5. NIE POWINNO SIĘ NIGDY ZMIENIAĆ POZYCJI DRABINY BĘDĄC NA NIEJ,
 6. JEŻELI USTAWIENIE DRABINY STWARZA ZAGROŻENIE KOLIZJI NP. Z PIESZYMI, POJAZDAMI LUB DRZWIAMI, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DRZWI (NIE LICZĄC WYJŚĆ PRZECIWPOŻAROWYCH) I OKNA, O ILE TO MOŻLIWE W STREFIE ROBOCZEJ,
 7. NALEŻY ZIDENTYFIKOWAĆ ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE NA OBSZARZE ROBOCZYM JAK LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB INNE WYEKSPONOWANE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE,
 8. DRABINA POWINNA OPIERAĆ SIĘ NA NOGACH, NIE NA SZCZEBELKACH CZY STOPNIACH,
 9. DRABINA NIE POWINNA BYĆ USTAWIONA NA ŚLISKIEJ POWIERZCHNI JAK NP. OBLODZONA POWIERZCHNIA, ZANIECZYSZCZONA POWIERZCHNIA, CHYBA ŻE ZASTOSOWANO DODATKOWE SKUTECZNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZAPOBIEC ZEŚLIZGNIĘCIU SIĘ DRABINY LUB UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZANIECZYSZCZONE POWIERZCHNIE ZOSTAŁY WYSTARCZAJĄCO WYCZYSZCZONE.


UŻYTKOWANIE DRABINY


 1. NIE PRZEKRACZAĆ CAŁKOWITEGO MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA DLA DANEGO TYPU DRABINY,
 2. NIE ODCHYLAĆ SIĘ, UŻYTKOWNIK (SPRZĄCZKA PASKA/PĘPEK) POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ POMIĘDZY BOCZNICAMI DRABINY I MIEĆ OBIE STOPY NA TYM SAMYM STOPNIU/SZCZEBLU PODCZAS WYKONYWANIA PRACY,
 3. NIE PORUSZAĆ SIĘ PO DRABINIE PRZYSTAWNEJ NA WYSOKOŚCIACH BEZ DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA, JAK PRZEWIĄZANIE SIĘ LUB UŻYCIE SPRZĘTU UMOŻLIWIAJĄCEGO UTRZYMANIE STABILNOŚCI,
 4. NIE UŻYWAĆ DRABINY WOLNOSTOJĄCEJ ŻEBY PRZEDOSTAĆ SIĘ NA INNY POZIOM,
 5. NIE STAWAĆ NA TRZECH NAJWYŻEJ USYTUOWANYCH SZCZEBLACH/STOPNIACH DRABINY PRZYSTAWNEJ, (MAX. STOPIEŃ WEJŚCIA – PIECZĄTKA NA SZCZEBLU DRABINY).
 6. NIE STAWAĆ NA DWÓCH NAJWYŻEJ USYTUOWANYCH SZCZEBLACH/STOPNIACH DRABINY WOLNOSTOJĄCEJ NIEPOSIADAJĄCEJ PODESTU LUB PORĘCZY (TJ. OPARCIA DLA RĄK LUB KOLAN), (MAX. STOPIEŃ WEJŚCIA – PIECZĄTKA NA SZCZEBLU DRABINY).
 7. DRABINY POWINNY BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO LEKKICH I KRÓTKOTRWAŁYCH PRAC,
 8. UŻYWAĆ DRABIN Z MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU PRZY PRACACH POD NAPIĘCIEM,
 9. NIE UŻYWAĆ DRABINY NA ZEWNĄTRZ W TRUDNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH NP. PODCZAS SILNEGO WIATRU,
 10. ZACHOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ NA DRABINIE
 11. ZABEZPIECZYĆ DRZWI (BEZ WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH) I OKNA O ILE TO MOŻLIWE W STREFIE ROBOCZEJ,
 12. WCHODZIĆ LUB SCHODZIĆ Z DRABINY BĘDĄC ZWRÓCONYM DO NIEJ TWARZĄ,
 13. TRZYMAĆ SIĘ PEWNIE DRABINY PODCZAS WCHODZENIA I SCHODZENIA,
 14. NIE UŻYWAĆ DRABINY, JAKO POMOSTU
 15. NOSIĆ ODPOWIEDNIE OBUWIE PODCZAS KORZYSTANIA Z DRABINY,
 16. UNIKAĆ NADMIERNEGO OBCIĄŻENIA BOCZNEGO DRABINY NP. WIERCĄC W CEGLE CZY BETONIE,
 17. NIE SPĘDZAĆ DŁUGIEGO CZASU NA DRABINIE BEZ REGULARNYCH PRZERW – ZMĘCZENIE STWARZA ZAGROŻENIE,
 18. DRABINY PRZYSTAWNE PODCZAS DOSTAWANIA SIĘ NA WYŻSZE POZIOMY POWINNY WYSTAWAĆ CO NAJMNIEJ 1M PONAD PUNKT ZEJŚCIA,
 19. EKWIPUNEK (SPRZĘT) NOSZONY PODCZAS UŻYWANIA DRABINY POWINIEN BYĆ LEKKI I ŁATWY DO PRZENOSZENIA,
 20. UNIKAĆ PRAC POWODUJĄCYCH BOCZNE OBCIĄŻENIE DRABINY WOLNOSTOJĄCEJ, JAK WIERCENIE BOKIEM DO DRABINY W TWARDYCH MATERIAŁACH (NP. CEGLE, BETONIE),
 21. TRZYMAĆ SIĘ PORĘCZY W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY NA DRABINIE LUB KORZYSTAĆ Z DODATKOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZENIA, JEŻELI NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.


NAPRAWA KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE


NAPRAWA I KONSERWACJA POWINNA BYĆ DOKONYWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA. DRABINY POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

Dane kontaktowe

PPUH "Baraniecki" Baraniecki Krzysztof


Telefon: +48 62 725 42 44

E-mail: baranieccy@o2.pl

Adres: Rolnicza 2, 63-700 Krotoszyn

NIP: 621-163-38-28